O Praze 9

Jiránkova vila Hrdlořezy

MČ Praha 9 nepodporuje megalomanskou výstavbu v Hrdlořezích, které považuje za stabilizované území

 

MALUJÍCÍ ŽELEZNIČÁŘI

Sekce výtvarného umění Českého zemského svazu FISAIC je skupina amatérských výtvarníků, sdružených v rámci organizace FISAIC, což je Mezinárodní fe