Památky v Hloubětíně

Kejřův mlýn

Číslo rejstříku ÚSKP

č. 101802

Poloha

K náhonu 15/2, 988/1+3