Kejřův mlýn

Číslo rejstříku ÚSKP

č. 101802

Poloha

K náhonu 15/2, 988/1+3

Popis

Vodní mlýn Kejřův, z toho jen:  mlýnice, hospodářská budova I. (parcela 1757/2, čp. 988), rondokubistická vila čp. 15 (parcela 1757/1), brána I. z roku 1870 (parcela 1757/3, ze severu)

Záznam na stránkách MonumNet MPÚ