Válečné hroby a pamětní desky ve smyslu z. č. 122/2004 Sb.