Co dělat, když naleznu pohozenou stříkačku?

Nález injekční stříkačky není nic příjemného. Nicméně všude se najdou nezodpovědní lidé a k dané situaci může dojít.

 Pokud k takové situaci opravdu dojde, prosím, ihned zavolejte :

 ×          Městskou policii – služebna Veltruská 576, tel. 286 886 841 - 3. Strážníci městské policie jsou k této činnosti patřičně vybaveni a zajistí i odbornou likvidaci.

 Vyžaduje–li situace likvidaci ihned, (stříkačka je na exponovaném místě, kde se pohybují děti) je možné ji zlikvidovat na vlastní nebezpečí.

 Užijte gumovou rukavici (popř. papírový kapesník), uchopte stříkačku za píst (nikoli za jehlu-či špičku) a vložte ji do plechovky od nápoje a tu rozšlápněte.

Je možné  stříkačku, která má víčko vhodit třeba i do silné pet-lahve a pečlivě uzavřít. Nejlépe je ji pak zlikvidovat např. v K–centru, Osadní 2, Praha 7.

V horším případě ji vhodit zabezpečenou (viz výše) do popelnice.

 

Závěrem je třeba zmínit, že Praha 9 si plně uvědomuje důležitost kontroly zejména dětských hřišť. Proto jsou dětská hřiště pravidelně procházena pracovníky oddělení kontroly ÚMČ. S likvidací použitého injekčního materiálu pomáhají na MČ Praha 9 také terénní pracovníci o.s. Drop-In.