Jste zde

Síť protidrogových zařízení

Alkohol

05.09.2009
Kromě AT ordinací, jejichž kontakty naleznete rovněž na těchto stránkách, je možné se obracet na následující zařízení:

Kam se obrátit o radu?

05.09.2009
Přiznat si, že já nebo někdo blízký má problém, trvá jistě nějakou dobu. Někdo nedokáže ani to. Pokud je Vám nepříjemné řešit prozatím své potíže osobně či po telefonu, můžete se...

Síť protidrogových zařízení v Praze

05.09.2009
Magistrát hlavního města Prahy vytvořil elektronickou síť protidrogových zařízení v Praze. Lze ji najít na tomto odkazu http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/...

AT PORADNY v Praze

05.09.2009
V celé České republice se dnes bohužel setkáváme s rozpadem sítě AT poraden, tedy ambulantních poraden pro uživatele návykových látek. I v Hlavním městě došlo k částečnému rozpadu...

Telefonické poradenství v drogové problematice

05.09.2009
Pokud nechcete řešit  problém s užíváním návykových látek či jinou rizikovou situaci přes internetové poradny, můžete se obrátit na odborníky přímo telefonem  a využít...