Jak volat na tísňovou linku

Při volání na tísňovou linku buďte struční, ale věcní a informujte:

  • Co se stalo a jakého rozsahu událost je (popis události, co je ohroženo nebo zasaženo, jaký je počet postižených)
  • Kde přesně se událost stala (např. adresa – okres, obec, ulice, číslo popisné nebo orientační, nebo číslo silnice, kilometr, směr jízdy, případně bližší určení ve volném terénu)
  • Své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte a místo odkud voláte
  • Dále odpovídejte na další dotazy operátora tísňové linky
  • Po ukončení hovoru může být uskutečněn zpětný hovor pro ověření události nebo zpřesnění některých údajů, např. příjezdové trasy

V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla:

  •  150   Hasičský záchranný sbor ČR, požár, výbuch, živelní pohroma, únik nebezpečných látek, technické havárie, vyprošťování osob, atd.
  •  155   Zdravotnická záchranná služba, náhlé ohrožení života nebo zdraví osob
  •  158   Policie ČR, krádež, násilí, nález mrtvé osoby, závažná dopravní nehoda, nález podezřelého předmětu
  •  156   Obecní (městská) policie, vandalismus, drobná kriminalita, špatné  parkování ohrožující bezpečnost, rušení nočního klidu, atd.
  •  112   Jednotné evropské číslo tísňového volání,  vždy při závažnějších  mimořádných událostech, potřebujete-li pomoc více složek integrovaného záchranného systému.

Pokud zavoláte na špatné číslo, nic se neděje. Jednotlivé složky si volání předají mezi sebou. Jen budete muset třeba opakovat stejné informace, které jste již před chvíli říkali jinému operátorovi.

Na všechna čísla lze volat 24 hodin denně. Linky jsou pro volajícího bezplatné a dá se na ně volat i z mobilních telefonů bez kreditu a SIM karty.

Evropská tísňová linka 112

·  Jednotné evropské číslo tísňového volání – 112 je zavedeno ve všech členských státech EU včetně ČR.

·  V ČR je tísňová linka 112 svedena k Hasičskému záchrannému sboru ČR do „telefonních center tísňového volání 112“. Tato technologie propojuje základní složky  integrovaného záchranného systému.

·  Operátoři tísňové linky 112 v ČR mohou mj. identifikovat adresu pevné telefonní stanice volajícího či polohu mobilního telefonu při tísňovém volání.

·  Operátoři obsluhující linku 112 v ČR jsou schopni odbavovat tísňové hovory nejen v češtině, ale i angličtině a němčině.

·  Z mobilního telefonu se dá dovolat na linku 112 i v případě, že na daném místě není pokrytí signálu Vašeho operátora. Musí však být dostupný signál jakéhokoliv jiného operátora.

·   V zahraničí je při volání na linku 112 nutno znát alespoň základní pojmy v angličtině.