Povodňový plán ÚMČ Praha 9

Povodňový plán městské části Praha 9. Obsahuje způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací. Dále obsahuje způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany objektů, přípravy a organizace záchranných prací a směrodatné limity stupňů povodňové aktivity.

Související dokumenty