Kam se obrátit o radu?

Přiznat si, že já nebo někdo blízký má problém, trvá jistě nějakou dobu. Někdo nedokáže ani to.

Pokud je Vám nepříjemné řešit prozatím své potíže osobně či po telefonu, můžete se obracet na anonymní internetové poradny, kde Vám Vaši otázku zodpoví  odborníci z řad lékařů či adiktologů. Někomu postačí jen rada po internetu, někdo zde může dostat důležitý odkaz na správný telefon či na vhodnou instituci.

  

www.drogovaporadna.cz

www.dropin.cz

www.drogy-info.cz

www.extc.cz

www.prevcentrum.cz

www.internetporadna.cz

 

 Pokud jste se již rozhodli oslovit odborníky,  uvádíme kontakty na  některé instituce, kam je možno se obrátit:

 
      TRIANGL - Specializovaná poradna pro dětì a rodinu, Šromova 86, Černý Most, 731 056 735, 604 252 887,  podpora a pomoc rodině a dítěti ohroženému škodlivými návyky, anonymní poradenství, telefonické konzultace, psychoterapie (individuální, rodinná, skupinová)

 
      Výchovný ústav a Středisko výchovné péče, Čakovická 51, Praha 9, 283 883 332, poradenská a terapeutická pomoc pro děti, mládež a jejich rodiče, poskytují rodinné poradenství, terapii, individuální poradenství a terapii, komplexní psychologickou diagnostiku

     

      Poradna pro rodiče (o.s. Sananim) je ambulantní poradensko-psychoterapeutické centrum specializované na péči o rodiče a ostatní blízké osoby uživatelů návykových látek nebo osob závislých na návykových látkách. Poradna poskytuje služby především rodinám a rodinným příslušníkům uživatelů NL (poradenství, poskytování informací, psychoterapie (individuální, skupinová, párová, rodinná terapie, krizová intervence)

Je  možné se objednat na:  739 268 527 (po-pá 9.00-19.00), Školská 30, Praha1

       

      Denní stacionář SANANIM, Janovského 26, Praha 7,  220 803 130,  220 800 041 je ambulantní psychoterapeutické centrum poskytující pomoc, poradenství a léčbu lidem ohroženým důsledky užívání návykových látek.

  
      Dětský detox, Vlašská 36, Praha 1, 257 197 148, 257 197 159 akutní léčba intoxikace pro klienty do 18 let!, následná psychoterapie, zařízení navazující léčby

 

       Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha 8, Ústavní 91, (ženy 284 016 111) (muži 284 016 208)