Aktuality

KINOBUS červenec

Městská část Praha 9 Vás zve na Kinobus, který bude na Devítce od 15.-18.7.2024. v Parku Přátelství na Proseku.

Nejčastěji hledáte

On- line rezervační systém pro vydávání dokladů, evidenci obyvatel, parkovacích oprávnění atd.
.TlButton { transition: all .25s ease-in-out; width: 100%; max-width: 400px; border-radius: 4px; display: block; } .TlButton:hover { box-shadow: 0 10px 22px 0 rgba(98, 98, 98, 0.12); } Spustit Online tlumočení znakového jazyka
Ověřování podpisů a listinprávní úprava:  zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování           … více
Jsem zdravotně postižený, jak mám získat průkaz ZTP (ZTP/P)? Vydávání průkazů ZTP (ZTP/P) již nespadá pod agendu Úřadu městské části. Informace Vám… více
Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická… více
K vydání občanského průkazu se nevyplňuje žádost a nepřikládá fotografie. Občanský průkaz musí mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a… více
Evidence obyvatel – změna trvalého pobytu Přihlášení k trvalému pobytu provádí ÚMČ Praha 9 pouze občanům s českou státní příslušností (cizím státním… více

Devítka