Žádost o poskytnutí informací týkajících se rekonstrukce objektu na pozemku parc. č. 3178/3 v k. ú. Libeň