Vyhodnocení dat: Situační analýza, Návrhová část, Implementační část

Městská část Praha 9 vyhodnotila data získaná (nejen) z anonymního dotazníku, ve kterém v průběhu léta 2020 uvítala podněty svých obyvatel, jakým směrem by se měl ubírat její rozvoj.

Podklad pro kvalifikované rozhodování o rozvoji v MČ v dalších cca 10 letech je strukturován do tří přiložených částí: Situační socio-ekonomické analýzy, návrhové části a části implementační.

Související dokumenty
Přílohy