VYHLÁŠENÍ DOTACE SPORT 2024

Žádosti o neinvestiční Dotace sport 2024 lze doručit na podatelnu úřadu MČ Praha 9, nebo prostřednictvím datové schránky MČ Praha nddbppc v termínu od 25. 4. 2024 do 16. 5. 2024 do 12:00 na podatelnu ÚMČ Praha 9, nebo do 23:59 přes datovou schránku.

Související dokumenty