Oddělení kontroly

1. Úsek kontroly:

  • kontroluje stav dětských hřišť, podněty předává na oddělení životního prostředí
  • kontroluje dodržování podmínek povolení stánkového a ambulantního prodeje
  • kontroluje dodržování podmínek povolení k záboru veřejného prostranství
  • kontroluje čistotu a pořádek na území městské části (nepovolené skládky, neudržovaný pozemek aj.)
  • kontroluje dodržování obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 Sb., o odpadech, v aktuálním znění
  • zasílá výzvy majitelům nemovitostí k zajištění čistoty a pořádku
  • shromažďuje podklady a předává je ke správnímu řízení podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v aktuálním znění

2. Ostatní:

  • vydává povolení ke stánkovému a ambulantnímu prodeji
  • vede evidenci alternativních trestů a zajišťuje zadávání obecně prospěšných prací

Vedoucí

Přejít na všechny kontakty tohoto odboru/oddělení

Úřad městské části Praha 9 je otevřen všem občanům a jeho úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení.
Zobrazit všechny hodiny úřadu