Oddělení kontrolní

Při své činnosti provádí zejména:

- provádí kontrolu živnostenských oprávnění vydaných fyzickým i právnickým osobám  dle zákona č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů

- provádí kontrolu dodržování povinností podnikatele  dle ustanovení zákona č. 455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů

- provádí kontrolu dle zvl. právních předpisů, vztahujících se k podnikatelské činnosti

- provádí kontrolu dle zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

- ukládá sankce fyzickým a právnickým osobám za:

a) neoprávněné podnikání

b) porušení ostatních ustanovení živnostenského zákona  ve znění pozdějších předpisů

- ukládá sankce v blokovém řízení

vyřizuje stížnosti vyplývající z podnikatelské činnosti

Informace o výsledcích kontrol za rok 2023 - zde

 

Přejít na všechny kontakty tohoto odboru/oddělení

Úřad městské části Praha 9 je otevřen všem občanům a jeho úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení.
Zobrazit všechny hodiny úřadu