Odbor živnostenský (OŽ)

UPOZORŇUJEME, že v úředních dnech bude poslední klient vyřízen v 17.30 hodin, děkujeme za pochopení.

upozorneni

Činnost a pracovní náplň živnostenského odboru vyplývá ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech a dále dle zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství ve znění pozdějších předpisů. V přenesené působnosti vydává   výpisy ze živnostenského rejstříku právnickým a fyzickým osobám, osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele právnický a fyzickým osobám.

Vzhledem k tomu, že problematika živnostenského podnikání je z větší částí popsána na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, předkládáme odkazy členěné do následujících okruhů problémů:

 1. Živnostenský zákon, včetně příloh
  v tomto odkazu je možné rolováním na konci najít - příloha na stažení a z tohoto odkazu se můžete dostat na
  - platné znění živnostenského zákon
  - přílohy živnostenského zákona – zde jsou vyspecifikovány všechny činnosti
 2. Průvodce živnostenským podnikáním pro fyzické osoby, právnické osoby, osoby se sídlem, bydlištěm mimo území ČR
  v tomto odkazu lze nalézt odpověď na většinu možných dotazů v oblasti získání živnostenských oprávnění pro různé konkrétní žadatele, dále je zde užitečný odkaz na obsahové náplně jednotlivých živností (nařízení vlády), dále odkaz na živnostenský rejstřík a mnoho dalších užitečných rad:
 3. Formuláře ke stažení : v tomto odkazu lze nalézt všechny povinně používané formuláře, vč. návodu k vyplnění. Toto lze nalézt rolováním na závěr, kde jsou: Přílohy ke stažení
 4. Elektronické podání do Živnostenského rejstříku z počítače podnikatele
  v tomto odkazu, pokud máte zaručený elektronický podpis, je možné od 1.10. 2008 podávat vůči živnostenskému úřadu podání ze svého počítače
 5. Živnostenský rejstřík
  Pokud máte zájem nalézt údaje obsažené v živnostenském rejstříku, je možné toto na následujících webových stránkách: www.rzp.cz
 6. Zpracování osobních údajů

  Účel zpracování – živnostenská agenda

  Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, místo narození, místo pobytu, státní příslušnost, podpis, datová schránka, spis, rozsudek

  Kategorie subjektů osobních údajů – žadatelé o živnostenské oprávnění, podnikatel, oprávněná osoba

  Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, Finanční úřad, Městský soud, ČSÚ, PSSZ, zdravotní pojišťovny, orgány veřejné moci, orgány státní správy

  Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

  Účel zpracování – evidence zemědělských podnikatelů

  Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, místo narození, místo pobytu, státní příslušnost, podpis, datová schránka, spis, rozsudek

  Kategorie subjektů osobních údajů – žadatelé o osvědčení zemědělského podnikatele, zemědělský podnikatel, oprávněná osoba

  Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, orgány veřejné moci, orgány státní správy

  Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Pokud jste nenalezli odpovědi v následujících okruzích, doporučujeme obrátit se na náš odbor a to v úředních hodinách, dotazem prostřednictvím e-mailu, či telefonicky.

Přejít na všechny kontakty tohoto odboru/oddělení

Úřad městské části Praha 9 je otevřen všem občanům a jeho úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení.
Zobrazit všechny hodiny úřadu

Nejčastějsí situace k vyřízení v rámci agendy tohoto odboru