Parkovací dům Prosek

Parkovací dům Prosek

Parkovací dům Prosek není hlídán a je v režimu non stop provozu.

Pronájem parkovacích míst ve 2. nadzemním podlaží

Kryté patro s určením konkrétního parkovacího stání:

Měsíční nájemné REZIDENT (uživatel místo trvalého pobytu na území Městské části Praha 9) 1.500 Kč

Měsíční nájemné OSTATNÍ (uživatel nemá místo trvalého pobytu na území Městské části Praha 9 či je právnickou osobou) 3.000 Kč

Od 1. 7. 2024 platí na základě US RMČ P9 nové ceny pro nekrytou část Parkovacího domu Prosek, a to následovně:

Pronájem parkovacích míst ve 3. nadzemním podlaží (střecha)

Střecha parkovacího domu s určením konkrétního parkovacího stání.

Měsíční nájemné REZIDENT (uživatel místo trvalého pobytu na území Městské části Praha 9) 950 Kč

Měsíční nájemné OSTATNÍ (uživatel nemá místo trvalého pobytu na území Městské části Praha 9 či je právnickou osobou) 1900 Kč

Smlouva o užívání parkovacího stání bude uzavřena s rezidentem a zároveň majitelem vozidla na základě předloženého platného občanského průkazu a velkého technického průkazu.

V případě, že rezident má zájem parkovat služební vozidlo, bude s ním uzavřena smlouva na základě předložení platného občanského průkazu a smlouvy se zaměstnavatelem o možnosti užívání vozidla k soukromým účelům.

Určení konkrétního parkovacího stání je plně v režii provozovatele.

Rezervace místa je možná u provozovatele na emailové adrese: parkovacidumprosek@email.cz . nebo telefonním čísle 777850563

V žádosti uveďte:

Jméno a příjmení:

Mám zájem o místo:   KRYTÉ – NEKRYTÉ

Jsem:    REZIDENT – NEREZIDENT

Kontakt:

Následně budete vyzváni provozovatelem, abyste se dostavili k podpisu smlouvy. Nebude-li smlouva uzavřena do tří dnů od výzvy, rezervace propadá. K podpisu smlouvy potřebujete platný občanský průkaz, velký technický průkaz a v případě služebního vozidla smlouvu se zaměstnavatelem o možnosti užívání vozidla k soukromým účelům.

Rezervace budou přijímány do vyčerpání kapacity parkovacího domu.

SMLOUVY SE PODEPISUJÍ PŘÍMO V KANCELÁŘI PARKOVACÍHO DOMU PROSEK A NA MÍSTĚ JE VYŽADOVÁNA ZÁLOHA NA ČIPOVOU KARTU PRO VJEZD DO PARKOVACÍHO DOMU (200 Kč)

PLATBA ZA MĚSÍČNÍ NÁJEMNÉ JE MOŽNÁ POUZE BANKOVNÍM PŘEVODEM S KONKRÉTNÍM VARIABILNÍM SYMBOLEM UVEDENÝM V PODEPSANÉ SMLOUVĚ O UŽÍVÁNÍ PARKOVACÍHO STÁNÍ.