Partnerské regiony

Možnosti investování ve sféře turistického a restauračně-hotelového podnikání – okres Anenii Noi

Městská část Praha 9 má jako jediná v České republice  a patrně jako jediná v Evropské unii (vyjma Rumunska) uzavřenu partnerskou dohodu o spolupráci se samosprávným subjektem v Moldavské republice. Moldavsko leží mezi Ukrajinou a Rumunskem. Převážná část těchto hranic je tvořena řekami Dněstrem a Prutem. Jeho rozloha je 33 843 km2  a počet obyvatel činní cca  3 400 000.  

Země byla zařazena mezi 8 prioritních zemí, do nichž směřuje česká zahraniční rozvojová pomoc. Zájem na zintenzivnění bilaterálních vztahů je mj. motivován přímým sousedstvím s EU, zařazením Moldavska do iniciativy EU „Evropská sousedská politika“
a opakovaně deklarovaným zájmem moldavské vlády o integraci do EU.

 

Sám partnerský okres Anenii Noi je pak strategicky umístěným regionem ležícím jihovýchodní oblasti republiky Moldávie. Na severu hraničí s městem Kišiněvem
a Kriuljanským okresem, na západě s Jalovenským okresem, na jihu s Kaušanským okresem, na východě s městy Bendery a Pridněstrovjem. Poloha okresu je zajímavá zejména tím, že leží v bezprostřední blízkosti letiště Kišiněv  a prochází jím hlavní železniční a silniční tepny ve směru na Oděsu.

 

Okres Anenii Noi má  rozlohu 89,2 tisíce ha, z toho je 66,7 tisíc hektarů zemědělské půdy a 81 700 obyvatel.

V okresu se harmonicky střídají roviny a vrchoviny.Je tu mírné kontinentální klima, ovlivňované atlantickými vzdušnými proudy ze západu, z jihozápadu středozemními vzdušnými proudy a ze severovýchodu kontinentálními. Léto je dlouhé a horké, zima teplá a krátká. Průměrně je tu 181 dní v roce teplota nad nulou.

Průměrná roční teplota činí 9 – 10,9 ºC. Množství srážek je 480-500 mm za rok.Řeky Dněstr, Byk a Kalantyr náleží k povodí Černého moře. Na území okresu je 60 jezer.Pod vlivem klimatu a reliéfu krajiny zde vznikly dva typy porostů: lesní a stepní. V lesích převládá dub, akát a jilm.V lesích žijí divoká prasata, lišky, zajíci, srnci, různé druhy ptáků i plazů. Ve vodách se vyskytují různé druhy ryb: kapr, karas, okoun, sumec, cejn.Přírodní zdroje poskytují stavební materiály: vápenec, hlína, písek.Základním bohatstvím okresu je půda. Nachází se zde různé druhy černozemě: typická, obecná a karbonátová.

 

Městská část Praha 9 bude ráda nápomocna případným investicím nebo jiným podnikatelským záměrům , a to jak přímo na teritoriu Anenii Noi, tak i v jiných částech Moldavska. Stejně tak rádi zprostředkujeme návštěvu našich obyvatel v této zajímavé pohostinné zemi, kde lze strávit netradiční dovolenou zaměřenou na víno, přírodu , pravoslavné kláštery, ale i na lov ryb a zvěře.

 

 

Asi největší moldavskou chloubou je výroba vína na území okresu Anenii Noi se nachází jeden z nejúspěšnějších závodů  DIONYSOS-MERENI,

 

který produkuje víc jak třicet druhů vynikajících červených, bílých a desertních vín.  V lehce dostupné vzdálenosti se pak nachází asi nejznámější  vinařský kombinát Cricova, kde Ve 120 km dlouhých sklepích, 95 metrů pod zemským povrchem, zrají špičková červená a bílá vína a sekty (šampaňské) vyráběné tradiční francouzskou metodou. Projížďka v těchto sklepích je opravdu unikátním zážitkem.

.

 

Mimo těchto aktivit se Městská část Praha 9 snaží prostřednictvím humanitární organizace Adra podpořit i neziskové aktivity.

 

V případě Vašeho hlubšího zájmu o náš partnerský region mě laskavě kontaktujte přes email vazanskya@praha9.cz.

 

 

Adam Vážanský

radní MČ Praha 9