Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 se skládá z historických čtvrtí: Vysočany, Prosek, Střížkov, Hloubětín, Hrdlořezy a část Libně.

 

Její rozloha: 1386 ha

 

Počet obyvatel: 54 603  ( k 13. 10. 2011)

Znak:

znak

tvoří rozpoltěný a v levé půli napříč rozdělený štít. V pravé polovici štítu červené barvy je stříbrný dvouocasý lev se zlatou korunkou, symbolizující české království. V horním - modrém poli levé polovice štítu stojí kolmo černě obalená homole cukru, připomínající rod Freyů, zakladatelů cukrovarnictví, a na homoli je položeno stříbrné ozubené kolo jako symbol strojírenství. Z nohy dolního stříbrného pole levé polovice štítu se vypínají tři travou porostlé pahorky s vinnou révou a hrozny na památku vysočanských vinic. Na okraji hlavy štítu spočívá koruna s pěti výběžky.

 

První zmínka: v listině kladrubského kláštera v r. 1115 a dále pak r.1239.

 

Změny v územním uspořádání Prahy 9:

 

1922 - k Praze připojeno 37 obcí, tím vznikla tzv. Velká Praha, mezi nimi

i Vysočany, Prosek a Hloubětín, pod společným označením Praha IX

 

1923 - Praha rozdělena na 16 částí, Prahu 9 tvoří Vysočany, Prosek, Hloubětín, Hrdlořezy a část Libně

 

1964 - k devátému obvodu je připojena část Střížkova

 

1968 - jsou připojeny obce: Čakovice s Třeboradicemi a Miškovicemi, Kyje s Hostavicemi, Kbely a Letňany

 

1974 - další rozšíření o: Běchovice, Dolní a Horní Počernice včetně Chval

a Svépravic, Klánovice, Koloděje, Satalice, Újezd nad Lesy a Vinoř

 

1994 - obvod Praha 9 rozdělen na dvě samostatné městské části:

- městská část Praha 9 již spravuje náš úřad, zahrnuje Vysočany s cípkem   Libně, Prosek s částí Střížkova, Hrdlořezy a část Hloubětína

- městská část Praha 14, která má svůj místní úřad

 

VYSOČANY: název patrně odvozen od charakteristiky obyvatelstva - tj. od lidí žijících na vysokém místě. V r. 1902 byly dekretem Františka Josefa I. povýšeny na město s právem užívat městský znak. Budova vysočanské radnice postavena v r. 1911. V r. 1922 se Vysočany staly součástí tzv. Velké Prahy. Dne 25. března 1945 byly poničeny spojeneckým náletem na Prahu.

 

HRDLOŘEZY: název od místa plného nebezpečí. V okolních lesích sídlili lapkové přepadávající pocestné. Stará zájezdní hospoda.

 

Kostel Sv. Václava - více informací zde

kostel

PROSEK: název od "prosekati" nebo "průsek". Místo s hustými lesy, kudy vedly prosekané stezky. Kostel sv. Václava, založený v 11. stolení jako románská pseudobazilika. Zakladatelem podle legendy byl kníže Boleslav na památku zavraždění sv. Václava. Chráněný krajinný útvar "Prosecké skály". V 60. letech zde bylo postaveno sídliště Severní Město.

Hranice MČ Praha 9 - mapa

hl.m. Praha - Praha 9 - mapa on line