K návratu dětí do škol podniká městská část Praha 9 konkrétní kroky už od února

Praha 21. 4. 2021

Městská část Praha 9 uspořádala 21. dubna 2021 tiskovou konferenci, na které seznámila s konkrétními kroky, jež podniká k co nejrychlejšímu a zároveň bezpečnému návratu dětí do základních a mateřských škol, když vláda v tomto směru přijímá zmatečná opatření.

Projekt testování žáků v mateřských a základních školách MČ Praha 9:

Aby se děti mohly vrátit do škol a školek, je třeba je testovat na covid-19. To byl důvod, proč městská část Praha 9 začala v únoru 2021 ve spolupráci s laboratořemi GHC Genetics ověřovat možnost efektivního a neinvazivního testování prostřednictvím antigenních a PCR testů, které se vyhodnocují ze slin.

„Cílem pilotního projektu bylo zjistit, zda jsme schopni zabezpečit testování dětí na covid-19 v našich deseti mateřských školách a žáků v pěti základních školách. Začali jsme v době, kdy vláda o nutnosti testování ve školských zařízení mluvila, ale prakticky se nic nedělo, takže jsme také chtěli ukázat, že testování žáků ve velkém rozsahu lze zvládnout. Navíc spolehlivými PCR testy za přijatelnou cenu a formou, jež nebude stresující pro děti, jejich rodiče ani pedagogy,“ vysvětluje starosta MČ Praha 9 Tomáš Portlík, který s myšlenkou testování dětí na devítce přišel.

Pilotní projekt ukázal, že chce-li mít Praha 9 co největší jistotu, že děti nejsou nakažené, musí je testovat sice neinvazivně, ale PCR metodou. To však naráží na vysokou cenu PCR testů a není v možnostech obecního rozpočtu testovat každé dítě jednou týdně za více než tisíc korun. Proto také spolupráce deváté městské části s laboratoří GHC od počátku směřovala k vývoji jiné testovací metody, tzv. poolingu, kdy se testuje více odebraných vzorků najednou a cena za PCR testy se tak značně snižuje.

„Používané PCR testy zároveň dokážou zachytit jak původní, tak nové mutace viru, což je bezesporu veliký benefit oproti jiným typům testů, takže lze rychle a účinně přijímat opatření, abychom zamezili šíření nemoci. A pak je možné udržet bezpečné provozy ve školkách i školách,“ dodává radní MČ Praha 9 pro školství Zdeněk Davídek.

Výsledek každého testu je v laboratoři zanesen do speciální elektronické aplikace díky jedinečnému kódu, kterým je označena odběrová sada. (Elektronickou databázi vyvinula společnost GHC Genetics na míru společně s MČ Praha 9.) Rodiče dětí dostanou tento výsledek do mobilu.

Shrnuto: MČ Praha 9 má k dispozici rychlý, maximálně spolehlivý, cenově dostupný a jednoduše proveditelný test z české laboratoře, který zároveň určí i mutaci viru.

 

Výzva ministru zdravotnictví z 13. dubna 2021:

Na základě výsledků projektu zaměřeného na testování žáků mateřských a základních škol v Praze 9 PCR testy ze slin se městská část Praha 9 obrátila dne 13. dubna 2021 otevřeným dopisem na ministra zdravotnictví prof. MUDr. Petra Arenberga, DrSc., MBA. V něm ho starosta MČ Praha 9 Tomáš Portlík vyzval ke změně právních předpisů tak, že testování žáků ve školách PCR testem bude stát podporovat, tedy že zdravotní pojišťovny budou PCR testy hradit přinejmenším v takovém rozsahu, jako hradí POC antigenní testy při plošném testování. Dále požadoval, aby pro žáky pravidelně jedenkrát týdně testované PCR testem již neplatilo omezení v nutnosti střídat se ve škole po týdnech.

K výzvě se připojili radní hl. m. Prahy Vít Šimral, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP Mariana Čapková, starosta MČ Praha 7 Jan Čižinský a starosta MČ Praha 3 Jiří Ptáček.

Bohužel na tuto výzvu ministr zdravotnictví neodpověděl a ani vláda nepřijala systémová opatření, která by v České republice vrátila žáky do školních lavic a děti do mateřských škol.

 

Žaloba k Nejvyššímu správnímu soudu na zrušení mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví v souvislosti s docházkou dětí do mateřských a základních škol:

To byl důvod, proč 21. dubna 2021 podává městská část Praha 9 žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu, jejímž cílem je zrušení mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví tak, aby se do mateřských a základních škol vrátili všichni žáci negativně testovaní na SARS-CoV-2.

„Žaloba stojí na argumentu, že provoz mateřských a základních škol může být omezen jen podle zákona o ochraně veřejného zdraví, a to pouze v ´nezbytně nutném rozsahu´. Nezbytně nutný rozsah přitom znamená, že účelu nelze dosáhnout jinak. Za současné situace ale toto omezení není nezbytné,“ konstatuje radní MČ Praha 9 JUDr. Jana Nowaková Těmínová, a pro své tvrzení uvádí tyto důvody:
1. Paralelně platí mimořádné opatření ukládající pravidelné testování dětí.
2. Děti jsou podle tohoto opatření testovány dokonce častěji než zaměstnanci, kteří musí podstoupit antigenní test na covid-19 jednou týdně.
3. Opatření umožňuje použít PCR testy, které jsou naprosto spolehlivé.
4. MČ Praha 9 používá při testování dětí v mateřských školách a žáků v základních školách PCR testy a do školy tak chodí pouze ti, u kterých je laboratorně prokázáno, že jsou negativní na SARS-CoV-2.
5. První týden testování ukázal zcela minimální výskyt nakažených i v případě použití PCR testů, je tedy prokázáno, že školy nejsou místem masivního šíření nemoci.
„Vzhledem k tomu, že omezení provozu mateřských a základních škol není za této situace nezbytně nutné, je nezákonné a mělo by být zrušeno,“ dodává Jana Nowaková Těmínová.

 

Tiskové konference MČ Praha 9 se zúčastnili:

Tomáš Portlík, starosta MČ Praha 9

Zdeněk Davídek, radní MČ Praha 9 pro školství

Jana Nowaková Těmínová, radní MČ Praha 9

Roman Kraus, senátor PČR

Jiří Růžička, senátor PČR

Mariana Čapková, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání zastupitelstva hl. m. Prahy

Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7

Jiří Ptáček, starosta MČ Praha 3

Marie Kubíková, radní MČ Praha 6 pro školství

Tereza Štaubrová, ředitelka ZŠ Novoborská, Praha 9

Michal Mikšík za laboratoře GHC Genetics

 

Kontakt pro media:

Marie Kurková

tisková mluvčí MČ Praha 9

603 895 818

majkakurkova@gmail.com

 

 

 

znak
Související dokumenty
Přílohy