Zápis z jednání mimořádné komise ŽPD konané dne 16. 1. 2024