Zápis z jednání komise výstavby a územního rozvoje ze dne 8.6.2011