Zápis z jednání komise výstavby a územního rozvoje ze dne 26.6.2013