Zápis z jednání komise výstavby a územního rozvoje ze dne 21.8.2013