Zápis z jednání komise výstavby a územního rozvoje ze dne 18.1.2012