Zápis z jednání komise výstavby a územního rozvoje ze dne 16.5.2012