Zápis z jednání komise výstavby a územního rozvoje ze dne 16.2.2011