Zápis z jednání komise výstavby a územního rozvoje ze dne 11.5.2011