Žádost o poskytnutí informací týkajících se výstavby na pozemku parc. č. 117/1 v k. ú. Prosek