Žádost o poskytnutí informací týkajících se stavby pro reklamu na pozemku 2435/1 v k. ú. Hloubětín