Žádost o poskytnutí informací týkajících se parcely č. 1404/3 k. ú. Vysočany