Žádost o poskytnutí informací týkající se pozemků č. 1805/1, 1805/3 a 1808/44 v k.ú. Vysočany