Žádost o poskytnutí informací týkající se oplocení v ul. Nad Krocínkou v k. ú. Prosek