Žádost o poskytnutí informace týkající se stavby Bytového domu nad Kolčavkou