Žádost o poskytnutí informace týkající se 3 ks staveb pro reklamu parc. 515/51 a 568/4, vše v k.ú. Střížkov a parc. č. 1121/1, v k. ú. Prosek