Žádost o poskytnutí informace týkají se provozu ubytovny parc. č. 1915/34 a 35, k.ú. Vysočany