Žádost o informace o parcele č.1404/3 v k. ú. Vysočany