Wroclaw 19. - 20. 6. 2013

V předposledním červnovém týdnu se konal pracovní
meeting projektu Ciry Regions v polské Wroclawi. Tentokrát nešlo o čerpání
nových zkušeností a možnosti jejich uplatnění v Praze 9, ale o pracovní
schůzku partnerů projektu, kde se řešilo plnění důležitých úkolů, které by měl
projekt splnit. Městská část Praha 9 se zavázala zlepšit komunikaci a obecně stav
v koordinaci a plánování MHD na území Prahy 9 se všemi kompetentními
partnery. Jedná se především o ROPID, jako organizátor dopravy, Magistrát hl.
města Prahy, okolní městské části a také obce za hranicí Prahy neboť hlavně jejich
obyvatelé používají Prahu 9 jako tranzitní území na cestě do zaměstnání.
Spolupráce mezi jednotlivými partnery by tentokrát měla vycházet od
jednotlivých obcí a postupovat směrem vzhůru k celopražských a krajským
strukturám. Městská část Praha 9 se chce pokusit získat všechna relevantní data
k tomuto tématu a vypracovat studii, která by řešila celý komplex
navazujících otázek v oblasti dopravy: MHD,parkování, tranzitní dopravu,
alternativní způsoby dopravy (např. spojení vlaku s cyklodopravou, obsluhu
nových obytných lokalit  a
v neposlední řadě i návaznost na velké dopravní projekty (např. Městský
okruh). V projektu by se také měla řešit dostupnost jednotlivých lokalit
MHD a případná optimalizace tras, včetně vzniku nových zastávek, jejich
přemístění a v neposlední řadě i nové způsoby napojení na středočeský
kraj. Všechny tyto otázky si kladou i naši partneři v projektu
z Lipska, Turína, Štýrského Hradce a Wroclawi. Jejich zkušenosti a jejich
způsoby řešení dané problematiky jsou velmi poučné a přináší spoustu nových
nápadů i pro Prahu 9. Dalším tématem setkání bylo i zaměření mezinárodních
struktur do rozvoje obcí. V tomto bodě se však MČ Praha 9 zatím drží spíše
zpátky a preferuje získávání zkušeností od lokálních, organizačně a velikostně
obdobných  partnerů.