V okolí Hořejšího rybníka budou častější kontroly strážníků a policistů

Situace v okolí Hořejšího rybníka si vyžádala řešení. Náš místostarosta pro bezpečnost Adam Vážanský sešel u Hořejšího rybníka se zástupci PČR a MP a Cizinecké policie, aby zkontrolovali na místě situaci a nastavili opatření k obnovení bezpečnosti a veřejného pořádku v lokalitě.

Příjemné prostředí k procházkám v okolí Hořejšího rybníka se bohužel zejména v posledních měsících změnilo v místo, kterému se raději vyhnete. Stalo se oblíbeným cílem schůzek často cizojazyčné omladiny, která narušuje veřejný pořádek, obtěžuje hlukem a okolí rybníka mění ve smetiště. A to do takové míry, že musíme bohužel sáhnout k represivním opatřením.

➡️Domluvili jsme se proto se státní a městskou policí, že zde výrazně zesílí svou přítomnost a zřídí zde kontrolní bod. To neznamená, že bude nepřetržitě na místě (na to nemá dostatečné kapacity), ale strážníky a policisty tu určitě budete vídat mnohem častěji. Budou sem zajíždět také motorizované hlídky a potkáte tu i policisty na koních. 

➡️Městská policie v okolí rybníka za červen řešila 38, v měsíci  červenec 41 kontrol, událostí a  oznámených přestupků proti veřejnému pořádku, rozdělávání ohně, stání vozidel na zeleni, rušení nočního klidu a to od domluvy po udělení blokové pokuty v příkazním řízení. Věříme, že častější přítomnost policie, kontroly dokladů atd. přispějí ke zklidnění situace.

➡️Zvažujeme také zařazení okolí rybníka do  obecně závazné vyhlášky č.9/2022, která určuje místa se zákazem konzumace alkoholu na území hl.m. Prahy. To ale bohužel nemůžeme udělat sami, budeme to muset prosadit na městě.

➡️Vzhledem k tomu, že dle stížností občanů i zjištění policie, problémy v u rybníka působí často mládež z jiných zemí, je tu častá konzumace alkoholu a v okolí jsou dokonce poházené stříkačky, spojili jsme se s Českou asociací streetworku, která by působila přímo na místě a snažila se s mladými pracovat nerepresivní cestou. Přemýšlíme i o spojení s místními sportovními kluby, které by mohly adolescentům nabídnout jiné trávení volného času.

➡️Co se týče nepořádku, musíme řešit situaci v koordinaci s hlavním městem. Rybník a okolí je z valné většiny v jeho správě. Městská část Praha 9 má v blízkém okolí Hořejšího rybníka ve své správě dva pozemky (parc. č. 1766 o celkové výměře 483 m2 a parc. č. 1760/2 o celkové výměře 47 m2, k.ú. Hloubětín). Zde jsou umístěné betonové koše, dále městská část rozmístila v okolí pytle na odpad. Městská část se snaží alespoň částečně pomoci s udržování čistoty v okolí Hořejšího rybníka (instalací a vyvážením pytlů s odpadky a úklidy za pomoci bezdomovců), ale nelze suplovat povinnosti majitele nebo správce pozemků zcela.

➡️Reakce na naše četné urgence o součinnost zatím nebyly dostatečné. Náš místostarosta Adam Vážanský má proto příští týden na magistrátu schůzku se zástupci ochrany životního prostředí a budeme společně hledat řešení.  Úklid piknikové louky, kde se často hromadí odpadky, zajišťují pracovníci Lesů HMP 2x týdně (pondělí a čtvrtek). V případě úklidu či jiných problémů na piknikové louce je možné se obracet rovnou na Ing. Martina Čížka – martin.cizek@praha.eu, který má danou lokalitu na starosti.

➡️Hořejší rybník je v tzv. režimu „koupání na divoko“, není tedy oficiální koupaliště a není zde sledována kvalita vody. Koupat je zde možné POUZE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

Věříme, že se v dohledné době situace v okolí Hořejšího rybníka díky nastaveným opatřením zklidní. O dalším vývoji Vás budeme průběžně informovat.

 

foto rybník
Přílohy