Úspěšný projekt Střední odborné školy logistických služeb v Praze 9

Zástupci Střední odborné školy logistických služeb v Praze 9 informovali o úspěchu v projektu eTwinning a napsali:

"Úspěšně jsme dokončili náš mezinárodní eTwinning projekt

Od října 2023 do května 2024 se žáci 1. D Střední odborné školy logistických služeb zúčastnili mezinárodního eTwinning projektu „Samá voda“, na kterém spolupracovali se žáky z OA České Budějovice a dále s dvěma slovenskými školami – Gymnázium, Park mládeže, Košice a Obchodná akadémia, org. zložka spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa.

V tomto projektu jsme se zaměřili nejen na spotřebu pitné vody a analýzu nákladů spojených s její úpravou a distribucí, ale také na vliv vody na kvalitu našeho života. Přistupovali jsme k tématu VODA z různých hledisek a neopomenuli jsme i její přínos k pocit pohody a relaxace.

V rámci projektu jsme navštívili např. Muzeum pražského vodárenství, vyzkoušeli jsme dopravu po Vltavě (lodí i přívozem), kalkulovali jsme cenu za vodu, oslavili jsme Světový den vody, ke kterému jsme připravili pro žáky a učitele škol zapojených do projektu různé aktivity a průzkum.

V květnu 2024 jsme se vydali na Slovensko navštívit partnerskou školu ve Staré Ľubovni. V mezinárodních skupinách jsme realizovali únikovou hru a na společném závěrečném online setkání všech projektových partnerů jsme projekt vyhodnotili a rozloučili se.

Mezi finální výstupy patří např. videa z exkurzí navštívených míst (ve spojení s vodou) – Muzeum pražského vodárenství (SOŠLS), nebo společná e-kniha ke Světovému dni vody ad."

Blahopřejeme!

 

Přílohy