Usedlost Hrdlořezská čp. 2

Číslo rejstříku ÚSKP

č. 41245/1-1981

Poloha

Hrdlořezská 2/4

Popis

Venkovská usedlost. Obytná budova - jednopatrový objekt s valbovou střechou v jihozápadní části hospodářského dvora se uplatňuje v pohledu z návsi dvěma průčelími. Delší jižní průčelí členěno středním rizalitem, v patře dvouosým. Střešní atika ukončující rizalit členěná pilastry nese tři neorenesanční vázy. Kratší, západní průčelí, obrácené do návsi, je dvouosé, v patře mezi okny výklenek se soškou sv. Václava. V přízemí klenuté interiéry (valené klenby s trojúhelnými výsečemi, křížová klenba, placka a segmentové). Dům se starším jádrem, přestavován v klasicismu, koncem 19. Století a novodobě.

Záznam na stránkách MonumNet MPÚ