SpongeCity - Průběh projektu

Od začátku letošního roku je Městská část Praha 9 zapojena do mezinárodního projektu SpongeCity (plným názvem Improving urban climate change adaptation capacities by testing and promoting the ‘sponge city’ methodology on transnational level), spolufinancovaného z program Interreg Danube. Projekt se zaměřuje na hospodaření s vodou ve městech, primárně cílí na protipovodňová opatření proti bleskovým povodním, zmírnění dopadů povodní a retenci vody ve městech. V rámci projektu dochází k výměně zkušeností mezi jednotlivými projektovými partnery ze států Podunajského regionu. Vedoucím partnerem je Univerzita v maďarské Pécsi.

 

V první fázi projektu jsme navázali kontakt s dalšími projektovými partnery. Poskytli jsme informace o podmínkách MČ Prahy 9 Salcburské univerzitě, která bude na základě sesbíraných dat vypracovávat komplexní analýzu rizik a možností implementace opatření v jednotlivých lokalitách zapojených do projektu. Mimo to projektoví partneři společně vytvářejí online databázi konkrétních míst, která jsou buď problémová z hlediska povodňových rizik (např. rozsáhlé plochy s nepropustnými povrchy) nebo naopak již implementují vhodná opatření (rybníky, zelené plochy apod.) Zpracováváme kontakty a podklady pro spolupráci s dalšími městskými částmi a organizujeme setkání s nevládními organizacemi a občany. Cílem těchto setkání bude informovat o konkrétních strategiích a metodologiích a získávat zpětnou vazbu.

První akcí, do které jsme se zapojili, byla 6. června akce Mikroklima v parku Přátelství na Proseku. Tato akce se zaměřuje na životní prostředí. Návštěvníci akce byli seznámeni s projektem, jeho cílem a aktivitami s nimi spojenými. 

Od července bude probíhat druhé z pěti půlročních období projektu, který tak celkově potrvá 30 měsíců, tedy do poloviny roku 2026. 

Přílohy