Nejčastěji potřebujete a hledáte

K vydání občanského průkazu se nevyplňuje žádost a nepřikládá fotografie.  ... více ...
Přihlášení k trvalému pobytu provádí ÚMČ Praha 9 pouze občanům s českou státní... více ...
Mám výchovné problémy se synem, s dcerou (záškoláctví, kázeňské přestupky ve... více ...
V Devítce jsou uveřejňována jména těch jubilantů, kteří dovršili osmdesáti let... více ...
Jsem zdravotně postižený, jak mám získat průkaz ZTP (ZTP/P)? Vydávání průkazů... více ...
Ano, dosavadní průkazy živnostenského oprávnění zůstávají zachovány. Právo... více ...

Kalendář událostí

Úvodní strana