Nejčastěji potřebujete a hledáte

K vydání občanského průkazu se nevyplňuje žádost a nepřikládá fotografie.  ... více ...
Jsem zdravotně postižený, jak mám získat průkaz ZTP (ZTP/P)? Vydávání průkazů... více ...
K vydání cestovního pasu s biometrickými údaji se nevyplňuje žádost a... více ...
Přihlášení k trvalému pobytu provádí ÚMČ Praha 9 pouze občanům s českou státní... více ...
Poplatek ze psů platí držitel psa. Správu poplatku vykonávají městské části... více ...
Fyzická osoba k ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi přiloží: je-li občanem... více ...

Kalendář událostí

Úvodní strana