Sociálně adaptační program pro prvňáčky z projektu místního akčního plánu rozvoje vzdělávání

Začátkem října proběhl v 1. třídě pod vedením paní učitelky Mgr. Jaromíry Klimešové sociálně adaptační program pod názvem „Červená Karkulka“.

Učení, motivované známou pohádkou, bylo žákům velmi blízké a všichni si jej náležitě užili.

Žáci se stali součástí děje příběhu a pohádku si obohatili dle své kreativity, fantazie i dosavadních zkušeností a dovedností z předškolního vzdělávání.

Projektové učení, založené na prožitcích, zážitcích a situačním učení, vychází z nejefektivnějšího učení, kdy se žák učí prostřednictvím poznávání, objevování a vlastní činnosti. Žák si zároveň ověřuje, fixuje a rekapituluje dosavadní poznatky z určité oblasti či prostředí, naučí se nové věci, a to vše zážitkovou formou.

 

Sociálně adaptační program pro prvňáčky z projektu místního akčního plánu rozvoje vzdělávání