Socha Průmysl

Číslo rejstříku ÚSKP

č. 40694/1-1629

Poloha

Sokolovská ul. park před nemocnicí ve Vysočanech

Popis

Alegorická postava muže s rouškou přes pravé rameno, držícího v levé ruce ozubené kolo.

Autor

Dílo Vincence Makovského z roku 1938.

Záznam na stránkách MonumNet MPÚ