Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Praha 1, Krakovská 21, www.sons.cz

Služby pro zrakově postižené:

 

oblastní odbočka Praha sever. Každé 1. úterý v měsíci od 16 hodin setkání na Vysočanské radnici v 1. patře, dv. č. 106.

Spolková činnost, rekondiční pobyty, volnočasové aktivity organizované s ohledem na zrakové omezení.

 

 

Sociální a další specifické služby pro zrakově znevýhodněné občany nabízejí tato odborná střediska SONS ČR:

 

Právní poradna

Krakovská 21, Praha 1, 1. patro

Tel.: 221 462 432; e-mail: pravni@sons.cz;

 

Tyflokabinet - Metodické centrum tyflotechnických pomůcek

Krakovská 21, Praha 1, 4.patro

tel: 221 462 422; e-mail: tyflokabinet@sons.cz; web: www.tyflokabinet.cz

poskytování komplexních informací a konzultací v oblasti pomůcek, tj. možnostech jejich získání a informovanosti o technických parametrech, cenách a obsluze; demonstrace a posuzování vhodnosti náročných elektronických pomůcek; školení v obsluze náročných elektronických pomůcek.

 

Digitalizace a technická podpora - "DigiTech"

Krakovská 21, Praha 1

tel.: 221 462 482; e-mail: digitech@sons.cz

DigiTech je odborným pracovištěm SONS, které spravuje Knihovnu digitálních dokumentů, zajišťuje digitalizaci textů a ostatní služby spojené s jejich konverzí a úpravou, technicky zajišťuje provoz internetového serveru Braillnet.cz včetně správy e-mailových adres a diskusních nebo distribučních konferencí, poskytuje poradenskou a konzultační činnost v oboru výpočetní a komunikační techniky, poskytuje odborně-technickou podporu klientům (především v Čechách), nabízí tisk v braillově písmu nebo ve zvětšeném černotisku.

 

 

Výcvikové středisko vodicích psů

Klikatá 2a, 150 00 Praha 5 - Jinonice

tel/fax: 251 611 154

e-mail: info@vodicipsi.cz

www.vodicipsi.cz

Výcvik vodicích psů a servis jejich držitelům.

 

 

Navigační centrum

Krakovská 21, 110 00 Praha 1

Bezplatná telefonická linka je k dispozici pouze pro registrované klienty Navigačního centra SONS ČR

Běžná telefonní linka: 221 462 562

E-mail: navigace@sons.cz

Skype: sons-navigace1, sons-navigace2

Vyhledání dopravního spojení; vyhledávání telefonních čísel nebo jiných kontaktů; příprava itinerářů – popisů tras; služby s navigační jednotkou; 

 

 

Prodejna tyflopomůcek Praha

Krakovská 21, 110 00 Praha 1

tel. 221 462 464, fax: 221 462 461

e-mail: prodejna-pha@sons.cz

 

 

Další speciální služby poskytují obecně prospěšné společnosti zřízené SONS:

 

Tyfloservis, o.p.s.

Krajské  ambulantní středisko Praha a Střední Čechy

Krakovská 21, 110 00 Praha 1

tel.: 221 462 362 (Olga Buriánková)

e-mail: praha@tyfloservis.cz

www.tyfloservis.cz

 

Rehabilitace dospělých osob se zrakovým postižením. Proškolení v obsluze pomůcek, rehabilitace zraku, nácvik čtení a psaní Braillova písma, výcvik prostorové orientace a samostatného pohybu, nácvik vlastnoručního podpisu, nácvik psaní na klávesnici PC, nácvik dovedností péče o sebe a domácnost, poradenství. Dolní věková hranice 15 let. Terénní a ambulantní služby.

 

 

TyfloCentrum Praha, o.p.s.

Praha 1, Krakovská 21, www.praha.tyflocentrum.cz 

Tel: 221 462 494

 

Specializované centrum služeb pro nevidomé a slabozraké občany Prahy a Středočeského kraje. Poskytuje služby: průvodcovskou a předčitatelskou službu, odborné sociální poradenství, dobrovolnický program, sociálně aktivizační služby a službu sociální rehabilitace – program Podporované zaměstnávání.