Rozšíření zón placeného stání v městské části Praha 9 od ledna 2021

Rozšíření zón placeného stání v městské části Praha 9

 

Zastupitelstvo MČ Praha 9 schválilo 22. září 2020 rozšíření zón placeného stání (ZPS) na Proseku, Střížkově, Krocínce, v Nových Vysočanech a oblasti kolem Poděbradské ulice.

Vzhledem k tomu, že sousední MČ Praha 18 zavádí od začátku příštího roku zóny placeného stání (zastupitelstvo MČ Praha 18 schválilo ZPS 26. srpna 2020), je devátá městská část nucena ke stejnému kroku. Od ledna 2021 proto bude mít zóny placeného stání na celém svém území. Pokud by MČ Praha 9 parkovací zóny nezavedla ve stejném termínu, tj. od 4. ledna 2021, situace v dopravě, a nejen s parkováním, by se stala neúnosnou. Většina automobilů projíždějících netranzitními ulicemi Prahy 9 by byly automobily hledající místo k zaparkování.
Na zhoršení prognózy dopravy v Praze 9 se také negativně podílí mimořádná situace v souvislosti s onemocněním covid-19, kdy lidé raději využívají automobily než městskou hromadnou dopravu, a v neposlední řadě také plánované zdražení jízdného v MHD. Městská část Praha 9 proto musela najít rychlé řešení, jak ochránit své rezidenty.

„Původně se devátá městská část chtěla připojit k systému zón placeného stání až ve chvíli, kdy by byl skutečně celopražským a tzv. karta Pražana by zajistila obyvateli Prahy zaparkovat kdekoliv v rámci hlavního města. Zároveň by systém přirozeně odklonil statisíce mimopražských řidičů, kteří denně do Prahy automobily dojíždějí,“ vysvětluje radní pro dopravu MČ Praha 9 Tomáš Holeček a pokračuje: „Přestože neustále zvyšujeme kapacitu parkovacích míst, překotné rozhodnutí MČ Praha 18 nás donutilo přistoupit k zavedení zón placeného stání ještě před stavbou plánovaného parkovacího domu u Polikliniky Prosek, který bude mít zhruba 450 stání.“

Prognózy týkající se kapacity parkovacích míst zejména na Proseku a Střížkově po zavedení ZPS sice avizují snížení počtu automobilů minimálně o 15%, ale až samotná realita ukáže, zda byly tyto předpoklady správné. „Nechceme se spoléhat pouze na prognózy, proto od jara letošního roku, kdy jsme se dozvěděli o požadavku MČ Praha 18, usilovně hledáme další řešení, která pokryjí možný deficit parkovacích míst. Jednou z variant je i zapojení volných stání v našem parkovacím domě na Proseku a na povrchových parkovištích,“ dodává Tomáš Holeček.

Aby dopad zavedení současného systému zón úplně nezastavil život v daných oblastech, podařilo se MČ Praha 9 prosadit systém Fialové zóny – Reservé, který by měl dostatečně ochránit rezidenty, aniž by zároveň omezil možnost parkování návštěvám, řemeslníkům nebo drobným živnostníkům. Systém zároveň umožní dynamickou tvorbu cen, což nebylo v minulosti možné. Standardní hodinová sazba bude 30 Kč/hod., sazba za víkendové stání může být stanovena např. na 5 Kč/hod. nebo den.

Systém Reservé také umožňuje odtah automobilů, a to včetně autovraků, u kterých to současná legislativa nedovoluje, nebo až po proběhnutí velice zdlouhavého procesu. Tím v Praze 9 přibydou desítky volných parkovacích míst.

Další novinkou ZPS od nového roku by měl být 100hodinový benefit na rok pro každého rezidenta. Tyto hodiny bude moci darovat své návštěvě.

Navržené zóny placeného stání se navíc ve srovnání se stávající praxí budou skládat ze tří oblastí, což v praxi znamená rozdělení Prahy 9 do tří menších celků. Občané MČ Praha 9 si tak mohou vybrat, zda si pořídí levnější parkovací oprávnění pro parkování jen ve své oblasti za 600 Kč ročně, nebo dražší parkovací oprávnění pro parkování v celé ZPS Praha 9 za 1200 Kč ročně, jako je tomu v ostatních částech Prahy.
„Systém ZPS Fialové zóny – Reservé shledáváme v mnoha ohledech jako přívětivější, a proto jej chceme od příštího roku zavést i v Libni a Vysočanech, kde již zóny jsou,“ uzavírá Tomáš Holeček.

 

Zřizovatelem ZPS v Praze je hlavní město Praha, správcem ZPS je Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Na základě diskuze při jednání zastupitelstva a připomínek občanů uložilo Zastupitelstvo MČ Praha 9 radnímu Tomáši Holečkovi:

  • Prověřit možnost nočního parkování pro rezidenty v ulici Vysočanská mezi stanicemi metra Střížkov a Prosek, a to od 20 do 6 hodin.
  • Prověřit možnost podélného středového parkování na komunikacích, jejichž šíře to dovolí, zejména v Jablonecké ulici, a to z důvodů rušení „strkaček“.
  • Prověřit, zda technické možnosti zřizovatele ZPS dovolí zapojit do systému ZPS v MČ Praha 9 volná místa v parkovacím domě Prosek (u OC Billa).
  • Zajistit odtah autovraků na celém území MČ Praha 9 ze ZPS Fialová – Reservé.
  • Zjistit počet vozidel na parkovišti Jiřetínská, jejichž vlastníci mají v MČ Praha 9 trvalý pobyt.
  • Zajistit na Proseku a Střížkově dalších minimálně 150 parkovacích míst, a to změnou parkovacího režimu, nebo vybudováním nového parkoviště.
  • Prověřit, zda je možné o víkendech parkovat v ZPS v Praze 9 bezplatně, nebo za minimální cenu za hodinu, mimo Libně, kde bude využívána dynamická tvorba ceny. Tzn. pokud se o víkendech nebudou konat velké akce v O2 Areně a UNYP Areně v Podvinném mlýně, budou návštěvníci parkovat zdarma nebo za minimální cenu, a v době akcí, které musí být předem nahlášeny, bude platit maximální možná hodinová sazba.

Radě MČ Praha 9 zastupitelstvo uložilo toto usnesení realizovat.