Rozhlasová relace k výročí srpnových událostí 1968

Letošní výročí srpnových událostí spojených s okupací Československa má velmi aktuální nádech, kdy „speciální vojenská operace“ Ruské federace na Ukrajině v mnohém připomíná tehdejší „bratrskou pomoc“ armád Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem.

Jako připomínku tragicky opakující se historie Ministerstvi vnitra ČR připravilo kampaň, jejímž smyslem je podpora občanské soudržnosti a solidarity s napadenými národy.

Její součástí je i rozhlasová relace složená z archivních záznamů počátku srpnové okupace, která je k přehrání

ZDE

letak

Přílohy