Robotika nachází místo i v základních školách

Ve světě, který ovládají digitální média, je zřejmé, že se obor informatika dostal do vzdělávacích programů i základních škol. Data, informace a modelování, algoritmizace a programování, informační systémy, digitální technologie jsou pojmy, se kterými se musí pedagogové nejen seznamovat, ale také je pochopit. Zvláště proto, že pro řadu pedagogů jde o změny zcela nové.

Učitelé, kteří informatiku vyučují, věnují čas svému dalšímu vzdělávání, a tak prostřednictvím interaktivních seminářů získávají návody a inspiraci, jak digitální klíčové kompetence začlenit do vzdělávacích programů a zejména do výchovně vzdělávacího procesu.

V rámci projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v Praze 9 (MAP) mají učitelé možnost zdokonalit metodiku výuky s úlohami, které je možné použít ve vlastní výuce. V tomto školním roce jsou semináře zaměřeny na robotiku, část oboru informatiky. Robotika u žáků rozvíjí jemnou motoriku, kreativitu při hledání alternativních řešení, jejich tvůrčí schopnosti, představivost a fantazii. V neposlední řadě si žáci díky týmové spolupráci uvědomují a zdokonalují své sociální a komunikační dovednosti, sdílejí myšlenky a hodnotí a zdůvodňují zvolené postupy.

Z ohlasů absolventů je zřejmé, že tuto inciativu vítají zvláště kvůli sdílení zkušeností a možnosti vyzkoušet si činnosti při aktivním zapojení.

Semináře zajišťují členové pracovní skupiny pro matematickou gramotnost MAPu. V průběhu května a června se čtyř seminářů zúčastnilo 70 pedagogů ze základních škol Prahy 9. Vzhledem k velkému zájmu se počítá s pokračováním v podzimních měsících.

Fota: archiv  ZŠ Litvínovská 600

Ilustrační foto
Přílohy