Přehled přijatých usnesení z 5. jednání Rady MČ P9 ze dne 5.3.2018